Trả bài văn tả người Tuần 17 SGK tiếng việt 5

Những yêu cầu trong tiết trả bài văn tả người của tuần 17, trong tiết học này các em sẽ cùng cô giáo, các bạn sửa bài văn tả người của mình và qua đó tham khảo thêm cách viết của các bạn cũng như sửa lại được những lỗi sai mắc phải.

Câu 1 (trang 172 sgk Tiếng Việt 5): Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm cả lớp:

- Những ưu điểm chính.

- Những thiếu sót, hạn chế.

Câu 2 (trang 172 sgk Tiếng Việt 5): Chữa bài

Đọc lại bài làm của mình và lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo). Từ đó, tự soát lại bài và sửa lỗi về các mặt sau:

- Bài viết đã đáp ứng yêu cầu của đề bài chưa? Ví dụ: Tả em bé đang tập đi, tập nói (tả hình dáng, tính tình, hoạt động) hay tả một người lao động đang làm việc (chú trọng tả hoạt động).

- Trình tự miêu tả hợp lí chưa?

- Các chi tiết miêu tả có chính xác không?

- Bài viết có thể hiện được tình cảm, cảm xúc của người viết với đối tượng được tả không?

- Cách dùng từ, đặt câu, chuyển ý, chuyển đoạn: chữ viết, chính tả, hình thức trình bày đã đúng chưa?

Câu 3 (trang 172 sgk Tiếng Việt 5): Chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn, đoạn có thể viết là:

a. Đoạn tả hình dáng hoặc đoạn tả tính tình, hoạt động của người được tả.

b. Đoạn mở bài hoặc kết bài.

tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 17 SGK tiếng việt 5
 

doctailieu.com
Back to top