Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập (Cánh Diều)

Xuất bản: 29/06/2021 - Cập nhật: 13/07/2021 - Tác giả:

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập trang 90 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

Chủ đề: Soạn văn 6 sách Cánh Diều

Hướng dẫn soạn văn 6 bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập trang 90 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều với hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết câu hỏi giữa bài giúp các em hiểu rõ nội dung bài đọc hiểu và tổng hợp lại kiến thức với các câu hỏi cuối bài.

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập sách Cánh Diều

Chi tiết trả lời các câu hỏi trong nội dung bài học:

1. Chuẩn bị soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn độc lập

– Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này

– Khi đọc văn bản thông tin thuật lại một sự kiện trật tự thời gian, các em cần chú ý:

+Thời điểm và nơi xuất hiện của văn bản. Thời điểm đó có ý nghĩa gì?

+Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc. Thông tin ấy được nêu ở phần nào của văn bản?

+Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản. Tương ứng với mỗi mốc thời gian đó là sự việc gì?

+Các yếu tố nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự đấy đày dòng, hình ảnh âm thanh trong văn bản. Những yếu tố đó có tác dụng gì?

+Sự kiện được thuật lại. Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó đối với người đọc?

- Đọc trước văn bản HCM và Tuyên ngôn độc lập, tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong

- Tìm hiểu về sự kiện Chủ tích HCM đọc Tuyên ngộc Độc lập ngày 2-9-1945 và ghi lại những thông tin cần thiết. Ghi rõ nguồn cung cấp các thông tin ấy.

Gợi ý trả lời câu hỏi trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều

+Thời điểm xuất hiện văn bản: Thứ bảy, 1/9/2018

+Địa điểm: Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

+Có ý nghĩa: khẳng định dân tộc Việt Nam phải được tự do và độc lập; "nước Việt Nam ó quyền hưởng tự do và độc lập".

- Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc được nêu ở phần 2 của văn bản

- Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

+ 4/5/1945: HCM rời Pác bó về Tân Trào

+ 22/8/1945. Bác rời Tân Trào về Hà Nội

+ 25/8/1945: Bác vào ở nội thành, ở tâng 2 nhà 48 Hàng Ngang

+ Sáng 26/8/1945: HCM triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

+ 27/8/2945: Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị

+ Ngày 28 và 29/8/1945: Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

+ 30/8/1945:  Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập

+ 31/8/1945: bổ sung một số điểm vào bảng Tuyên ngôn độc lập

+ 14 giờ ngày 2/9/1945, chủ tịch HCM đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

– Những yếu tố đó có tác dụng thuật, trình bày lạị sự kiện theo trật tự thời gian, theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc, thu hút người đọc vào thông tin đưa ra

– Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó để người đọc có thể hình dung, nắm bắt được trình tự lịch sử, thuật lại diễn biến từng sự kiện dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng: Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

– Tác giả Bùi Đình Phong sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh. Ông là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.

– Tìm hiểu thêm về sự kiện Chủ tích HCM đọc Tuyên ngộc Độc lập ngày 2-9-1945:

"Thời khắc khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc ta. Tuyên ngôn Độc lập không chỉ tiếp nối dòng chảy văn hóa hàng ngàn năm, khát vọng của dân tộc Việt Nam, mà còn khẳng định những căn cứ pháp lý về quyền con người, quyền dân tộc của Việt Nam, để từ đó khẳng định độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn Độc lập là áng văn bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử mà xuyên qua lịch sử đến hiện tại và tương lai. Để hiểu ý nghĩa sâu xa, phải thấy rằng, văn kiện này được kết tinh từ khát vọng của Việt Nam, dân tộc yêu chuộng hòa bình và luôn hướng tới đấu tranh cho nền hòa bình không chỉ có dân tộc mình, mà còn cho nhân loại tiến bộ."

2. Đọc hiểu

*Câu hỏi giữa bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn độc lập.

Câu 1 trang 91 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều

Chú ý ngày đăng tải bài viết: Thứ bảy, 1/9/2018

Câu 2 trang 91 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều

Câu hỏi: Phần in đậm (sa pô của bài báo có tác dụng gì)

Gợi ý:

- Tác dụng:

  • Thu hút người đọc, xác định chủ đề của bài viết
  • Tóm tắt nội dung bài viết
  • Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự

Câu 3 trang 92 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều

Câu hỏi: Phần (1) cung cấp thông tin gì? Tìm hiểu thêm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ

Gợi ý:

- Phần 1 cung cấp thông tin: Bác đề nghị được có cuốn Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ

Câu 4 trang 92 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều

Câu hỏi: Những thông tin cụ thể nào cần chú ý trong phần (2)?

Gợi ý:

- Cuộc họp trung ương Đảng sáng ngày 26-8-1945 và sự chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

- Đưa ra đề nghẹ vào đầu tháng 9 ra mắt Chính phủ và đọc Tuyên ngôn đọc lập

- Ngày 28,29/8 Bác tự tay đánh máy soạn thảo bản Tuyên Ngôn độc lập

- Ngày 30,31/8, Bác trao đổi và bổ sung một số điểm vào văn bản

Câu 5 trang 92 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều

Câu hỏi: Thông tin nào được nhắc đến ở phần (3)?

Gợi ý: 

- 14 giờ ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba đình, chủ tịch HCM đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

*Câu hỏi cuối bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn độc lập.

Trả lời câu hỏi trang 93 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều

Câu 1. Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập thuật lại sự kiện gì, theo trình tự nào?

- Văn bản thuật lại sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta ngày 2/9/1945 theo trình tự thời gian.

Câu 2. Nêu nội dung chính của từng phần trong văn bản

- Phần 1: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ

- Phần 2: Qúa trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập

- Phần 3: 2/9/1945 Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Câu 3. Kẻ bảng sau vào vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần 2 của văn bản ( tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Mốc thời gianThông tin cụ thể
4/5/1945Hồ Chí Minh rời Pác bó về Tân trào
22/8/1945Bác rời Tân Trào về Hà Nội
25/8/1945Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang
Sáng 26/8/1945Hồ Chí Minh triệu tập họp Thường vụ Trung Ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập
27/8/2945Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị
Ngày 28 và 29/8/1945Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập
30/8/1945Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập
31/8/1945bổ sung một số điểm vào bảng Tuyên ngôn độc lập
14 giờ ngày 2/9/1945chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu 4.

Các bức ảnh được đưa ra vào văn bản nhằm mục đích gì?

- Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa và thu hút người đọc

Câu 5. Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Vì sao?

- Trong văn bản cần chú ý nhất thông tin về thời gian. Vì văn bản này cần có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 6. Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và ” Tuyên ngôn Độc lập”


- Tờ lịch này nhắc tới sự kiện ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1945

- Cách trình bày của tờ lịch khác ở chỗ: Tờ lịch chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày quốc khánh này trong khi văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập” nêu rõ trình tự các sự việc quá trình, diễn biến lịch sử để bản Tuyên ngôn độc lập ra đời.

KIẾN THỨC NGỮ VĂN

1. Văn bản thông tin

– Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó,… Văn bản thông tin thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như hình ảnh, âm thanh,…

– Văn bản thuật lại một sự kiện là loại văn bản thông tin, ở đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hoá, khoa học,…). Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Trong văn bản thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện xảy ra theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc,…

2. Mở rộng vị ngữ

- Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. Vị ngữ thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

- Để phản ánh đầy đủ hiện thức khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm động từ, tính từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ ở trước hoặc sau trung tâ,. Ví dụ, trong câu: "Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập ở một cái bàn tròn.", vị ngữ (in dậm) làm một cụm động từ trong đó trung tâm là đánh máy, các thành tố phụ là tự, Tuyên ngôn Độc lậpở một cái bàn tròn.

~/~

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn độc lập trang 90 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM