Soạn bài Giờ Trái đất sách Cánh Diều

Xuất bản: 30/06/2021 - Cập nhật: 13/07/2021 - Tác giả:

Soạn bài Giờ Trái đất sách Cánh Diều trang 97 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

Chủ đề: Soạn văn 6 sách Cánh Diều

Hướng dẫn soạn văn 6 bài Giờ Trái đất trang 97 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều với hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết câu hỏi giữa bài giúp các em hiểu rõ nội dung bài đọc hiểu và tổng hợp lại kiến thức với các câu hỏi cuối bài.

Soạn bài Giờ Trái đất sách Cánh Diều

Chi tiết trả lời các câu hỏi trong nội dung bài học:

1. Chuẩn bị - Soạn bài Giờ Trái Đất sách Cánh Diều.

- Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và ” tuyên ngôn Độc lập” để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

- Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất.

Gợi ý trả lời câu hỏi trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều

- Thời gian đăng tải: 29/3/2014

- Nội dung: ngày giờ Trái Đất

- Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn

- Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

- Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

 • Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền
 • Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Bowc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”
 • Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm
 • 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
 • Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
 • Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
 • Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam

⇒ Các yếu tố nhan đề, Sa pô nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản

⇒ Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản

- Địa phương em hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất:

 • Có hưởng ứng Giờ Trái đất hay không?
 • Việc gì nói lên điều đó: kêu gọi mọi người, thực hiện hưởng ứng Giờ Trái đất như thế nào?
 • Em và gia đình, người thân của em có tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất không?
 • Trao đổi với mọi người về lợi ích/ ý nghĩa mà Giờ Trái đất mang lại.

2. Đọc hiểu - Soạn bài Giờ Trái Đất sách Cánh Diều.

*Câu hỏi giữa bài Giờ Trái đất

Câu 1 trang 97 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở sa pô của bài viết.

Gợi ý:

- Thời gian đăng: 29/3/2014

- Sự kiện nêu ở sa pô: 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu

Câu 2 trang 98 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Chỉ ra thông tin chính của phần 1

Gợi ý:

- Thông tin chính: Bảo Tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới nhằm thu hút sự chú ý của người dân về vấn đề biến đổi khí hậu.

Câu 3 trang 98 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2

Gợi ý:

- Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”

- Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

- 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

- Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

- Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

- Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Câu 4 trang 98 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Gợi ý:

- Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô-Boowc-net xít-ni ( leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-tray-lia về vấn đề biến đổi khí hậu

- Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

- Một năm sau đó (2009), chiến dịch giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.

Câu 5 trang 98 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết

Gợi ý:

- 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp.

- Một tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 20h30

Câu 6 trang 98 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết

Soạn bài Giờ Trái đất sách Cánh Diều ảnh minh họa

Gợi ý: Thông tin mà hình ảnh cung cấp là về biểu trưng của giờ trái đất, số 60+ biểu thị cho hành động mọi người tắt điện trong vòng 60 phút của sự kiện này

Câu 7 trang 99 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Gợi ý:  Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nêu nên ý nghĩa to lớn của chiến dịch này

Câu 8 trang 99 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu hỏi: Chỉ ra thông tin chính của phần 3

Gợi ý:  Thông tin chính ở phần 3 là thể hiện sự phát triển sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam

*Câu hỏi cuối bài Giờ Trái đất

Trả lời câu hỏi trang 99 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu 1. Văn bản giờ trái đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

- Văn bản thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới

- Bố cục:

Đoạn 1:  ( Từ đầu đến nơi chúng ta đang sinh sống): Ý tưởng cho chiến dịch giờ trái đất xuất hiện

Đoạn 2: ( Tiếp tục….đến 20h30): Ngày giờ trái đất ra đời

Đoạn 3:  ( Còn lại): Sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới

Câu 2. Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Các mốc thời gian được nhắc tới:

+Năm 2004, tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney về ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân về biến đổi khí hậu.

+Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án "Tiếng tắt lớn”

+Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-net đặt tên chiến dịch "Giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

+31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtrây-li-a gồm 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

+Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

+Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

+Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước, Việt Nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Câu 3. Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

- Văn bản sử dụng những hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian để cung cấp thông tin giúp người đọc thu hút người đọc dõi theo và hiểu được nội dung muốn truyền tải

Câu 4. Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó

- Thông tin từ văn bản giúp em hiểu được ngày giờ trái đất ra đời như thế nào và ý nghĩa của nó. Từ đó em nghĩ bản thân mình cũng cần có trách nhiệm với môi trường hơn. Em nghĩ em có thể làm những việc như tắt đèn hơn 60 phút trong ngày này, sử dụng tiết kiệm điện nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.

~/~

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Giờ Trái đất trang 97 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM