Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều

Xuất bản: 13/09/2022 - Tác giả:

Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời đầy đủ câu hỏi trong bài và câu hỏi luyện tập, vận dụng trang 133-135 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Địa 7 Cánh Diều Bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Địa 7 Cánh Diều Bài 16

Phương thức khai thác tự nhiên bền vững

Câu hỏi trang 133 Bài 16 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 16.1, hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ.

Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều hình 16.1
Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều hình 16.2

Trả lời

Bắc Mỹ đang áp dụng phương thức khai thác tài nguyên đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm:

- Đa canh và luân canh: giúp giảm trừ được sâu bệnh, tăng độ phì của đất và giảm xói mòn đất.

- Bảo vệ tài nguyên đất: trồng cây che phủ, bón phân hữu cơ, giảm cày xới đất,..

- Kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và sản xuất nông-lâm kết hợp để cây trồng cung cấp thức ăn tại chỗ cho vật nuôi, vật nuôi cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng. Sản xuất nông-lâm kết hợp để cây rừng vừa bảo vệ đất, giữ nước, tạo bóng râm và nơi trú ẩn cho vật nuôi, vừa đem lại thu nhập cho nông dân.

Câu hỏi trang 134 Bài 16 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ.

Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều hình 16.2

Trả lời

Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ:

- Trồng rừng để phục hồi các khu rừng đã mất.

- Áp dụng các phương pháp khai thác rừng bền vững:

+ Khai thác dần trong thời gian dài để rừng có thể tự tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác chặt chọn cây theo yêu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng.

Câu hỏi 1 trang 135 Bài 16 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ.

Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều hình 16.2

Trả lời

Phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ:

- Khai thác trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài nguyên, nhu cầu sử dụng trong nước, các tác động kinh tế - xã hội và môi trường.

- Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác hiệu quả, giảm thiểu tối đa thất thoát tài nguyên và mức độ tổn hại môi trường.

- Sử dụng tiết kiệm, hạn chế xuất khẩu nguyên, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, phát triển các nguyên vật liệu thay thế và năng lượng tái tạo.

- Tăng cường nhập khẩu một số loại nguyên, nhiên liệu để tiết kiệm tài nguyên khoáng sản của khu vực.

Một số trung tâm kinh tế quan trọng

Câu hỏi 2 trang 135 Bài 16 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 16.2, hãy xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp quan trọng của trung tâm này.

Soạn Bài 16 Địa 7 Cánh Diều hình 16.2

Trả lời

- Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ tập trung ở 3 khu vực chính:

+ Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Nam Ca-na-đa: Môn-trê-an, Tô-rôn-tô, Niu Y-oóc, Phi-la-đen-phi-a.

+ Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ: Hiu-xtơn, Niu Oóc-lin, Át-lan-ta.

+ Tây Nam Hoa Kỳ: Xan Phran-xi-xcô, Lốt An-giơ-lét.

- Những ngành công nghiệp quan trọng của các trung tâm này:

+ Môn-trê-an: luyện kim màu, cơ khí, điện tử, dệt may.

+ Tô-rôn-tô: luyện kim đen, sản xuất ô tô, điện tử, dệt may.

+ Niu Y-oóc: chế biến nông sản, hóa chất, điện tử, luyện kim đen.

+ Phi-la-đen-phi-a: hóa chất, chế biến nông sản, dệt may, điện tử.

+ Hiu-xtơn: luyện kim đen, đóng tàu, chế tạo máy bay, điện tử, hóa chất.

+ Niu Oóc-lin: đóng tàu, chế tạo máy bay, luyện kim màu, hóa chất,

+ Át-lan-ta: dệt may, chế tạo máy bay, luyện kim màu, chế biến nông sản.

+ Xan Phran-xi-xcô: chế biến nông sản, hóa chất, điện tử, cơ khí.

+ Lốt An-giơ-lét: đóng tàu, chế tạo máy bay, chế biến nông sản, dệt may.

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập trang 135 Bài 16 Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy lựa chọn và phân tích phương thức khai thác bền vững của một trong những tài nguyên (đất, rừng hoặc khoáng sản) ở Bắc Mỹ.

Trả lời

* Phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ

Bắc Mỹ đang áp dụng phương thức khai thác tài nguyên đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp bao gồm đa canh và luân canh, bảo vệ tài nguyên đất, kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nông lâm kết hợp.

- Đa canh và luân canh giúp giảm trừ được sâu bệnh, tăng độ phì của đất và giảm xói mòn đất.

- Bảo vệ tài nguyên đất gồm trồng cây che phủ, bón phân hữu cơ, giảm cày xới đất, duy trì độ ẩm của đất bằng lớp phủ thực vật.

- Kết hợp chăn nuôi với trồng trọt để cây trồng cung cấp thức ăn tại chỗ cho vật nuôi, vật nuôi cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng.

* Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ

- Trồng rừng để phục hồi các khu rừng đã mất.

- Áp dụng các phương pháp khai thác rừng bền vững:

+ Khai thác dần trong thời gian dài để rừng có thể tự tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác chặt chọn cây theo yêu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng.

* Phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ

- Khai thác trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài nguyên, nhu cầu sử dụng trong nước, các tác động kinh tế - xã hội và môi trường.

- Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác hiệu quả, giảm thiểu tối đa thất thoát tài nguyên và mức độ tổn hại môi trường.

- Sử dụng tiết kiệm, hạn chế xuất khẩu nguyên, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, phát triển các nguyên vật liệu thay thế và năng lượng tái tạo.

- Tăng cường nhập khẩu một số loại nguyên, nhiên liệu để tiết kiệm.

Câu hỏi Vận dụng trang 135 Bài 16 Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy thu thập thông tin về phương thức khai thác theo hướng bền vững tài nguyên rừng hoặc khoáng sản ở Việt Nam.

Trả lời

* Phương thức khai thác theo hướng bền vững tài nguyên rừng ở Việt Nam:

- Trồng mới rừng.

- Không chặt phá rừng, đốt rừng bừa bãi.

- Phục hồi rừng theo hướng nông - lâm kết hợp.

- Khai thác dần và khai thác chọn: phục hồi lại rừng bằng cách thúc đẩy tái sinh tự nhiên của rừng tự phục hồi.

- Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng.

- Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh.

* Phương thức khai thác theo hướng bền vững tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

- Tiến hành công tác kiểm kê tổng thể số lượng, trữ lượng các mỏ đã có và khai thác trên phạm vi cả nước.

- Đẩy mạnh công tác điều tra, tìm kiếm, thăm dò để phát hiện mỏ mới.

- Quy hoạch một cách cụ thể từng loại khoáng sản.

- Tăng cường việc sử dụng các phương pháp tiên tiến trong khai thác, chế biến sâu nhằm năng cao hiệu quả kinh tế, tránh được xuất khẩu thô, loại bỏ được nạn “quặng tặc”…

- Tổ chức trình tự khai thác mỏ một cách hợp lý, tránh tình trạng mỏ dễ làm trước, mỏ khó bỏ lại; tăng đầu tư cho khâu phục hồi, tái tạo và và cải thiện môi trường sinh thái ở các địa bàn khai thác mỏ.

- Đổi mới công nghệ khai thác, sàng tuyển và chế biến để tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Chúc các em học tốt với trọn bộ tài liệu Soạn Địa 7 do Đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM