Soạn Bài 10 Địa 7 Cánh Diều

Xuất bản: 12/09/2022 - Cập nhật: 13/09/2022 - Tác giả:

Soạn Bài 10 Địa 7 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời đầy đủ câu hỏi trong bài và câu hỏi luyện tập, vận dụng trang 117-119 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Địa 7 Cánh Diều Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Địa 7 Cánh Diều Bài 10

Đặc điểm dân cư

Câu hỏi 1 trang 118 Bài 10 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 10.1, hãy nhận xét về số dân hoặc bùng nổ dân số ở châu Phi.

Soạn Bài 10 Địa 7 Cánh Diều hình 10.1

Trả lời

- Nhận xét về số dân châu Phi:

+ Số dân đông: năm 2019, châu Phi có 1308,1 triệu người, chiếm 17,0% dân số thế giới.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao: giai đoạn 1960 – 2019, dân số châu Phi tăng 4,6 lần (trong khi dân số thế giới tăng 2,6 lần).

=> Từ chỗ chiếm 10,2% dân số thế giới (năm 1960) đã tăng lên 17% (năm 2019).

- Nhận xét về bùng nổ dân số ở châu Phi:

+ Phần lớn các quốc gia châu Phi có sự gia tăng dân số nhanh trong thời gian ngắn và tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm vượt 2,1%.

+ Nhiều quốc gia khu vực Trung Phi, Đông Phi và Tây Phi có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao (2,7 - 3,0%).

Đặc điểm xã hội

Câu hỏi 2 trang 118 Bài 10 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu nguyên nhân của nạn đói ở nhiều quốc gia châu Phi.

Trả lời

Nguyên nhân của nạn đối ở nhiều quốc gia châu Phi:

- Do các cuộc xung đột quân sự, chính trị làm bất ổn định cuộc sống.

- Biến đổi khí hậu làm hạn hán xảy ra ngày càng nghiêm trọng, sản xuất lương thực suy giảm.

- Dịch bệnh HIV/AIDS đã khiến nhiều gia đình mất đi lao động trụ cột.

- Sự gia tăng dân số quá nhanh gây áp lực lên nguồn cung lương thực.

Câu hỏi 3 trang 118 Bài 10 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin, hãy nêu nguyên nhân gây ra các cuộc xung đột quân sự ở một số quốc gia châu Phi. Các cuộc xung đột này có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế - xã hội ở châu Phi?

Trả lời

- Nguyên nhân gây ra các xung đột quân sự ở một số quốc gia châu Phi:

+ Do những tranh chấp về sở hữu đất đai và tài nguyên thiên nhiên.

+ Sự bất đồng giữa các sắc tộc.

- Ảnh hưởng của các cuộc xung đột đến kinh tế - xã hội châu Phi:

+ Làm nhiều người thiệt mạng.

+ Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, sản xuất lương thực, việc làm và đời sống.

+ Nhiều quốc gia rơi vào tình trạng kiệt quệ kinh tế, người dân lâm vào cảnh đói nghèo.

Câu hỏi trang 119 Bài 10 Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 10.2, hình 10.3, hãy nêu giá trị và ý nghĩa của di sản lịch sử của châu Phi.

Soạn Bài 10 Địa 7 Cánh Diều hình 10.2, 10.3

Trả lời

Giá trị và ý nghĩa của các di sản lịch sử của châu Phi:

Các di sản lịch sử được tôn vinh mang lại giá trị văn hóa, thẩm mỹ và có ý nghĩa kinh tế, giáo dục vượt khỏi phạm vi quốc gia, châu lục, tạo khả năng thu hút du lịch.

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập trang 119 Bài 10 Địa lí 7 Cánh Diều

Dựa vào bảng số liệu sau:

Soạn Bài 10 Địa 7 Cánh Diều bảng 10

a) Nhận xét về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới trong giai đoạn 1960 – 2019.

b) Cho biết những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi.

Trả lời

a) Nhận xét

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi luôn cao hơn mức trung bình của thế giới và có sự thay đổi qua các giai đoạn:

- Giai đoạn 1960 – 1980: Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi tăng từ 2,3% (1960) lên 2,8% (1980) trong khi tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới có xu hướng giảm từ 1,8% (1960) xuống còn 1,6% (1980).

- Giai đoạn 1980 – 2000: Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi có xu hướng giảm từ 2,8% (1960) lên 2,5% ( 000) nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của thế giới (1,4% năm 2000)

- Giai đoạn 2000 – 2019: Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi có xu hướng tăng từ 2,5% (2000) lên 2,6% (2019) trong khi tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới có xu hướng giảm từ 1,4% (2000) xuống còn 1,2% (2019).

b) Những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi

- Thách thức đối với sự phát triển kinh tế.

- Thách thức đối với vấn đề lương thực, thực phẩm.

- Thách thức đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động.

- Thách thức về sự phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông, nhà ở.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

- Tình hình trật tự xã hội.

Câu hỏi Vận dụng trang 119 Bài 10 Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy thu thập thông tin về một số di sản lịch sử ở Việt Nam hoặc ở địa phương em.

Trả lời

Soạn Bài 10 Địa 7 Cánh Diều vận dụng
Cố đô Huế

Di tích lịch sử Việt Nam nổi tiếng nhất với người dân Việt cũng như du khách nước ngoài có lẽ chính là quần thể di tích Cố đô Huế. Quần thể này được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX dưới triều nhà Nguyễn. Công trình nằm trên địa phận kinh đô Huế xưa và nay là thành phố Huế cùng một vài vùng phụ cận. Vào ngày 11/12/1993, quần thể đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và được Nhà nước đưa vào danh sách xếp hạng 62 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng.

Chúc các em học tốt với trọn bộ tài liệu Soạn Địa 7 do Đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM