Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

So sánh các số có hai chữ số

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm so sánh các số có hai chữ số

Giải bài tập 2, bài 3, bài 4 trang 143 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 143 SGK môn Toán lớp 1 để giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn bé làm bài tập ở nhà.

Giải toán lớp 1: Đáp án bài 1 trang 142 sách giáo khoa

Đáp án bài 1 trang 142 SGK toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn con ôn tập kiến thức về so sánh các số có hai chữ số tại nhà.
các bài khác cùng chương
Back to top