Số polime tổng hợp có trong dãy chất sau là ?

Trong dãy polime gồm poli(metyl metacrylat), xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, tơ capron, polibutađien, tơ visco, số polime tổng hợp có trong đó là 4.

Cho dãy các polime sau: poli(metyl metacrylat), xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, tơ capron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Đáp án: B. 4.

Giải thích

Các polime tổng hợp là poli(metyl metacrylat), nilon-6,6, tơ capron và polibutađien.

Câu hỏi liên quan

1. Tơ nào sau đây chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. tơ nilon-6

B. Tơ nitron

C. tơ enang

D. tơ lapsan

Đáp án: B. Tơ nitron

Tơ chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là tơ nitron

Xem giải thích đáp án câu 1Tơ nào sau đây chỉ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

2. Polime có cấu trúc mạch mạng không gian là

A. Glicogen

B. Amilopeptin

C. Nhựa Bakelit

D. Polietilen

Đáp án: C. Nhựa Bakelit

Xem giải thích đáp án câu 2Polime có cấu trúc mạch mạng không gian là

Trên đây đáp án cho câu hỏi Số polime tổng hợp có trong dãy chất sau là bao nhiêu ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM