Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)
Năm sáng tác:1957
Tác giả:Sô–lô–khốp
Hoàn cảnh sáng tác:
Truyện ngắn được sáng tác năm 1957, sau khi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kết thúc. Số phận con người là truyện ngắn được in lần đầu trên báo Sự thật, sau đó được in trong tập Truyện sông Đông.
Tóm tắt Số phận con người

Tóm tắt Số phận con người

[Văn mẫu 12] - Tóm tắt Số phận con người - Tham khảo cách làm và tuyển chọn những bài văn mẫu hay tóm tắt nội dung truyện ngắn Số phận con người của nhà văn Sô-lô-khốp.