Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Số 0 trong phép trừ

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm số 0 trong phép trừ

Bài tập 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 và bài 3 trang 61 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 ôn tập lại kiến thức về số 0 trong phép trừ.
Back to top