Skills 2 Unit 2 lớp 6 trang 23 SGK

Tiếng Anh lớp 6 unit 2 skills 2. Hướng dẫn chi tiết trả lời các câu hỏi bài tập 1 đến 4 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 tập 1

Skills 2 Unit 2 lớp 6 trang 23 SGK

Tài liệu Unit 2 lớp 6 Skills 2 trang 23 được Đọc Tài Liệu biên soạn dưới đây sẽ giúp các em làm tốt các bài tập tại trang 23 sách giáo khoa Tiếng Anh Unit 2 lớp 6 tập 1.

Cùng tham khảo...

Unit 2 lớp 6 Skills 2

Listening

Bài 1

Nick's parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place. (Cha mẹ Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. Nghe và vẽ đồ đạc ở đúng nơi)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace. In the far comer, there is a window. The shelves are right in front of it. Next to the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next to the bed.

Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room. In front of these windows, there’s a sofa, a table and two stools. We like the room because it’s comfortable.

Hướng dẫn dịch

Mẹ của Nick: Nick đang ở trong phòng Tiger. Chúng tôi đang ở trong phòng Bear. Có một con gấu lớn gần cửa. Con gấu thực sự là một lò sưởi. Ở phía xa, có một cửa sổ. Các kệ nằm ngay trước mặt nó. Cạnh kệ là một chiếc giường lớn. Có một tủ quần áo bên cạnh giường.

Bố của Nick: Ồ, cũng có hai cửa sổ khác trong phòng. Phía trước cửa sổ này có ghế sofa, bàn và 2 ghế đẩu. Chúng tôi thích căn phòng này vì nó thoải mái.

window (cửa sổ) table (bàn) bed (giường) fireplace (lò sưởi)
wardrobe (tủ quần áo) shelf (kệ) stool (ghế đẩu) sofa (ghế trường kỷ)

» Bài trước: Unit 2 lớp 6 Skills 1

Writing

Bài 2

Read Nick's e-mail again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. (Đọc email của Nick một lần nữa. Xác định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân và phần kết thúc của email.)

Subject: Weekend away!

Greeting: Hi Phong,

Introduction: How are you? I’m in Da Lat with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow,it’s really crazy.

Body: "Da Lat is nice ... just like my bedroom at home".

Conclusion:"You should visit here,it’s great. See you soon",

Hướng dẫn dịch

Chủ đề: Cuối tuần đi chơi xa!

Lời chào: Hi Phong,

Phần giới thiệu: Bạn khỏe không? Mình ở Đà Lạt với ba mẹ. Chúng mình ở trong khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ. Woa! Nó thật là kỳ lạ.

Phần thân: Đà Lạt thì đẹp. Nó mát mẻ suốt năm! Có nhiều thứ để xem và nhiều khách du lịch.

Có 10 phòng trong khách sạn. Chúng được đặt tên theo tên những động vật khác nhau. Có một phòng Chuột túi, phòng Đại bàng, và có cả phòng Kiến. Mình ở phòng Hổ. Nó dược gọi là phòng Hổ bởi vì có một con hổ lớn trên tường.

Bài 3

Read the e-mail below and correct it. Write .... (Đọc email bên dưới và sửa lại chúng cho phù hợp. Viết phần đúng trong phần trống bên dưới. )

Sửa

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where do you live? Tell me in your next email.

Best wishes,
Mi

Hướng dẫn dịch

Chào Sophia,

Cảm ơn email của bạn. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về nhà mình. Mình sông với ba mẹ và em trai trong một ngôi nhà phố. Ngôi nhà thì lớn. Có sáu phòng: một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Mình thích phòng ngủ nhất. Gia đình mình sắp dọn đến một căn hộ. Còn bạn thì sao? Bạn sông ở đâu? Kể mình nghe trong email kế tiếp của bạn nhé.

Thân ái,
Mi

Bài 4

Write an email to Nick. Tell him about your idea for .... (Viết một email cho Nick. Kể với anh ấy vể ý kiến của em cho căn phòng mới của khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ. )

Dịch

Kế hoạch: Suy nghĩ những từ vựng về phòng của em.

Bản nháp: Viết một bản nháp.

Kiểm tra: Kiểm tra bản nháp của em: Phần chấm câu đúng chưa? Phần viết hoa đúng chưa? Nó có đủ các phần cần thiết chưa?

Gợi ý

From: bongbongbangbang@gmail.com

To: nick@gmail.com

Subject: Crazy House hotel

Hello Nick,

Today i will tell you my idea bout the Crazy House Hotel . Crazy with an unique, Crazy House is located in mountainous location. The rooms are individually decorated and carry different themes. Guests also have access to free Wi-Fi throughout the property.

The room of week here is other topics for different other pages. Each room are along the area area, a closet closet room, and a cabin. Only the bathroom with the shower. One room overlooks the garden.

Hướng dẫn dịch

Hôm nay mình sẽ cho bạn biết ý tưởng của mình về Crazy House Hotel. Với một ngôi nhà độc nhất, nó sẽ được nằm ở những vùng miền núi. Các phòng được trang trí riêng biệt và có các chủ đề khác nhau. Khách cũng được sử dụng Wi-Fi miễn phí trong toàn bộ khách sạn.

Phòng tuần này là các chủ đề khác cho các trang khác nhau. Mỗi phòng đều nằm dọc theo khu vực, phòng tủ quần áo và cabin. Chỉ có phòng tắm với vòi hoa sen. Một phòng nhìn ra khu vườn.

» Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 6 Looking back

Trên đây là những hướng dẫn giúp các em hoàn thành tốt các câu hỏi bài tập Skills 2 Unit 2 lớp 6 trang 23 SGK. Hy vọng tài liệu giải Tiếng Anh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
02/12/2019    15:16 PM
02/12/2019    15:16 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu