Sau phút chia li

Sau phút chia li
Năm sáng tác:1741
Tác giả:Đặng Trần Côn/ Dịch: Đoàn Thị Điểm
Hoàn cảnh sáng tác:
Trích từ bản diễn Nôm của tác phẩm Chinh phụ khâm khúc. Vị trí: từ câu 53 đến câu 64. Chinh phụ ngâm (征婦吟 Lời than vãn của người phụ nữ có chồng đi đánh trận), còn có tên khác là Chinh phụ ngâm khúc (征婦吟曲) là tác phẩm văn vần của Đặng Trần Côn, ra đời trong khoảng năm 1741 giai đoạn sơ kỳ Cảnh Hưng và về sau được nhiều người dịch ra thơ Nôm.
Dàn ý phân tích tác phẩm Sau phút chia li

Dàn ý phân tích tác phẩm Sau phút chia li

Dàn ý phân tích Sau phút chia li ngữ văn 7 chi tiết dành cho các em tham khảo, hướng dẫn lập dàn ý phân tích đoạn trích Sau phút chia li kèm văn mẫu mà em cần lưu ý