Sài Gòn tôi yêu

Sài Gòn tôi yêu
Năm sáng tác:1990
Tác giả:Minh Hương
Hoàn cảnh sáng tác:
“Sài Gòn tôi yêu” là tác phẩm thể hiện tình cảm sâu đậm của nhà văn Minh Hương với Sài Gòn. Sài Gòn được hiện lên với sự trẻ trung, năng động và có những vẻ đẹp riêng. Tác phẩm được sáng tác cuối tháng 12 năm 1990 và được in trong tập Nhớ Sài Gòn, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.