Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

So sánh nhân vật Tnú và nhân vật Việt

So sánh nhân vật Tnú và nhân vật Việt

Văn mẫu so sánh nhân vật Tnú (Rừng xà nu) và Việt (Những đứa con trong gia đình) để làm rõ đặc điểm kiểu nhân vật anh hùng trong văn học thời chống Mĩ.