Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 12

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

12

Hướng dẫn làm rừng xà nu (nguyễn trung thành)

Phân tích các nhân vật trong rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Phân tích các nhân vật trong rừng xà nu để thấy được nét riêng và ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống nhân vật trong tác phẩm này

Tuyển tập các đề văn về bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) có lời giải

Tuyển tập các đề văn về bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), Đọc tài liệu tổng hợp các câu hỏi và đề văn kèm bài văn mẫu, đáp án xoay quanh truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Mở bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành hay nhất

Tuyển chọn mở bài Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành hay nhất do Đọc tài liệu tổng hợp được giúp các em vô đề bài phân tích, cảm nhận về tác phẩm Rừng xà nu tốt nhất

So sánh nhân vật Dít (Rừng xà nu) và Chiến (Những đứa con trong gia đình)

Văn mẫu so sánh nhân vật Dít trong Rừng xà nu và nhân vật Chiến trong Những đứa con trong gia đình để nhận ra được vẻ đẹp và các xây dựng tạo hình nhân vật

So sánh nhân vật Tnú và nhân vật Việt

Văn mẫu so sánh nhân vật Tnú (Rừng xà nu) và Việt (Những đứa con trong gia đình) để làm rõ đặc điểm kiểu nhân vật anh hùng trong văn học thời chống Mĩ.

Phân tích hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong truyện Rừng xà nu

[Văn mẫu 12] Phân tích ý nghĩa hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong tác phẩm truyện ngắn Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành) - Tuyển tập những bài văn hay nhất.

Dàn ý phân tích hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong truyện Rừng xà nu

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích ý nghĩa của hình ảnh đôi bàn tay Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành).

So sánh hình tượng hai nhân vật A Phủ và Tnú

[Văn mẫu 12] Tuyển tập văn mẫu hay so sánh hình tượng hai nhân vật A Phủ trong Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) và Tnú trong Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành).

Dàn ý liên hệ hình tượng cây xà nu và cái lò gạch cũ

[Văn mẫu 12] Lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích hình tượng cây xà nu (Rừng xà nu) liên hệ với hình ảnh cái lò gạch cũ (Chí Phèo) để thấy sự khác nhau trong tư tưởng của mỗi nhà văn.

Dàn ý phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện Rừng xà nu

Hướng dẫn lập dàn ý phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, giới thiệu bài văn mẫu tham khảo về hình tượng cây xà nu.
Back to top