Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
Năm sáng tác:1965
Tác giả:Nguyễn Trung Thành
Hoàn cảnh sáng tác:
Truyện ngắn “Rừng xà nu” được viết năm 1965 và in trong tập “Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc”. Truyện được viết khi tác giả đang tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước và hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên anh hùng.
So sánh nhân vật Tnú và nhân vật Việt

So sánh nhân vật Tnú và nhân vật Việt

Văn mẫu so sánh nhân vật Tnú (Rừng xà nu) và Việt (Những đứa con trong gia đình) để làm rõ đặc điểm kiểu nhân vật anh hùng trong văn học thời chống Mĩ.