Reading Unit 8 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 23/11/2022 - Cập nhật: 28/11/2022 - Tác giả:

Reading Unit 8 lớp 7 Friends plus : No limit với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 94 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 8 I believe I can fly phần Reading : No limit trang 94 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Reading Unit 8 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 94 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 94 Tiếng Anh 7 Friends plus

Look at the pictures, then read the text quickly. What is the main idea? Circle one of the options below (Nhìn vào hình ảnh, sau đó đọc văn bản một cách nhanh chóng. Ý tưởng chính là gì? Khoanh tròn một trong các lựa chọn bên dưới)

A. Fossial fuels

B. Green sources of energy

Câu 1 trang 94 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

The main idea is green sources of energy. (Ý tưởng chính là những nguồn năng lượng xanh)

Dịch văn bản:

Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm. Rất nhiều nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm kiếm một số nguồn năng lượng không mất mát và thân thiện với môi trường.

Năng lượng mặt trời không phải là mới đối với chúng ta vì chúng ta sử dụng nó để làm khô đồ hàng ngày. Các tấm pin mặt trời bắt tia nắng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng. Chúng ta biết rằng nó có thể tái tạo được bởi vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

Năng lượng gió cũng là một nguồn năng lượng cũ. Trong quá khứ, các nhà thám hiểm sử dụng gió để chèo thuyền đến những vùng đất xa xôi. Một cối xay gió duy nhất có thể bơm nước và tạo ra điện. Để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc, người ta lắp đặt rất nhiều tua bin gió khổng lồ trên các trang trại điện gió.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn. Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

Câu 2 trang 94 Tiếng Anh 7 Friends plus

Listen and read the text. Complete each sentence with ONE word. (Nghe và đọc văn bản. Hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1. … fuels are limited, and they cause pollution.

2. Solar energy is … because the sun never stops producing sunlight.

3. They install giant wind … to get much more power all at once.

4. Our planet will be … if we stop using fossil fuels.

5. There is no … to solar energy and wind power.

Trả lời:

1. Fossil fuels are limited, and they cause pollution.

(Nhiên liệu hóa thạch có hạn và chúng gây ô nhiễm.)

2. Solar energy is renewable because the sun never stops producing sunlight.

(Năng lượng mặt trời có thể tái tạo vì mặt trời không ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.)

3. They install giant wind turbines to get much more power all at once.

(Họ lắp đặt các tuabin gió khổng lồ để có được nhiều năng lượng hơn cùng một lúc.)

4. Our planet will be greener if we stop using fossil fuels.

(Hành tinh của chúng ta sẽ xanh hơn nếu chúng ta ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)

5. There is no loss to solar energy and wind power.

(Không thất thoát năng lượng mặt trời và năng lượng gió.)

Câu 3 trang 94 Tiếng Anh 7 Friends plus

Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Trả lời:

Fossil fuels = nhiên liệu hoá thạch

Lossless = không mất mát

Environmentally friendly = thân thiện với môi trường

Renewable = có thể tái tạo

Wind turbines = tua bin gió

Wind farms = các trang trại gió

Câu 4 trang 94 Tiếng Anh 7 Friends plus: USE IT!

Work in groups. Ask and answer the questions. Which do you prefer, solar energy or wind power? Why / Why not? (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn thích cái nào hơn, năng lượng mặt trời hay năng lượng gió? Tại sao / Tại sao không?)

Trả lời:

Solar energy and wind energy are both clean energy sources, however I prefer solar energy because solar energy is more stable and requires less supporting equipment. For example, to gather wind energy, we need a large field with a lot of wind turbines, however, solar energy only needs to have electrically charged panels that every home can equip. In addition, solar energy can be used for more devices and easier to apply. So solar energy is currently being used commonly.

   (Năng lượng mặt trời và năng lượng gió đều là nguồn năng lượng sạch, tuy nhiên tôi thích năng lượng mặt trời hơn vì năng lượng mặt trời ổn định hơn và ít cần thiết bị hỗ trợ hơn. Ví dụ, để thu năng lượng gió, chúng ta cần một cánh đồng lớn với rất nhiều tua-bin gió, tuy nhiên, năng lượng mặt trời chỉ cần có các tấm tích điện mà mọi nhà đều có thể trang bị. Ngoài ra, năng lượng mặt trời có thể được sử dụng cho nhiều thiết bị hơn và dễ áp ​​dụng hơn. Vì vậy năng lượng mặt trời hiện nay đang được sử dụng phổ biến.)

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Reading Unit 8 I believe I can fly của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM