Reading Unit 7 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 22/11/2022 - Cập nhật: 23/11/2022 - Tác giả:

Reading Unit 7 lớp 7 Friends plus : A song với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 84 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 7 Music phần Reading : A song trang 84 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Vocabulary Unit 7 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 84 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 84 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the song lyrics and answer the questions with Laila or Sam. (Đọc lời bài hát và trả lời các câu hỏi với Laila hoặc Sam.)

Câu 1 trang 84 Tiếng Anh 7 Friends plus

1. Who has a positive view about Laila's future in music? (Ai có quan điểm tích cực về tương lai âm nhạc của Laila?)

2. Who thinks that Laila won't do well? (Ai nghĩ rằng Laila sẽ không làm tốt?)

Trả lời:

1. Jan and Lil'Tina have a positive view about Laila's future in music. (Jan và Lil'Tina có quan điểm tích cực về tương lai âm nhạc của Laila.)

2. Sam thinks that Laila won't do well. (Sam nghĩ rằng Laila sẽ không làm tốt)

Dịch:

Laila: [Chorus] Đây là giấc mơ của tôi bây giờ và giấc mơ có thể thành hiện thực. Tôi sắp nổi tiếng - đó là tất cả những gì tôi muốn làm

Laila: Đây là ước mơ của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện được

Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu, không, tôi không quan tâm cách tôi trả tiền

Tôi sẽ không nghĩ về những điều sai trái và quyền lợi

Chỉ muốn nhìn thấy tên tôi ở đó trong ánh đèn rực rỡ

Đưa cho tôi trống, guitar, keyboard và bass

Vì tôi có ngoại hình, giọng hat; Tôi có khuôn mặt

[Chorus] Đây là giấc mơ của tôi bây giờ.

Sam: Bạn nói đó là ước mơ của bạn, nhưng tôi nói rằng điều đó thật điên rồ

Thức dậy một giây ngay bây giờ và nhìn vào thực tế

Bạn sẽ phải trả giá, bạn nói, nhưng bạn sẽ phải trả giá nào?

Nghe này, tôi có thể nói với bạn những điều trong cuộc sống thực không dễ dàng như vậy

Hát một bài hát hàng nghìn lần cho đến khi nó thành hit

Lúc đầu, những từ này có nghĩa là gì đó nhưng cuối cùng bạn sẽ không tin nó

Cảm thấy như một triệu đô la khi bạn hát bài hát đó

Nhưng bạn sẽ chỉ là một kẻ ngu ngốc cho đến khi kẻ ngốc tiếp theo xuất hiện

[Chorus] Đây là giấc mơ của tôi bây giờ …

RR: Tuyệt! Thông điệp tốt.

Tank 2: Erm … thông điệp gì cơ?

Lil’Tina: Tôi nghĩ nó về tất cả những đứa trẻ kia, người chỉ muốn nổi tiếng.

Sam: Đúng. Họ nghĩ họ sẽ vui, nhưng kinh doanh âm nhạc thì KHÓ.

Jan: Tại sao phải tiêu cực? Bạn đã từng mơ, Sam.

Sam: Đúng.

Lil’Tina: Nó sẽ là bản hit lớn, Sam. Tôi thích nó.

Sam: Cảm ơn. Chưa có nhạc nhưng chúng ta sẽ có bàn phím và âm tuyệt vời.

Câu 2 trang 84 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read and listen to the song and the comments again. Write True or False. Explain your answers with lines from the song. (Đọc và nghe lại bài hát và các nhận xét. Viết đúng hoặc sai. Giải thích câu trả lời của bạn bằng lời thoại trong bài hát.)

I think it's true / false because … says …

1. Laila thinks that fame is more important than other things.

(Laila cho rằng sự nổi tiếng quan trọng hơn những thứ khác.)

2. She doesn't think that she's got much talent.

(Cô ấy không nghĩ rằng mình có nhiều tài năng.)

3. Sam thinks that Laila doesn't understand the music business.

(Sam cho rằng Laila không hiểu công việc kinh doanh âm nhạc.)

4. The story in the song is the same as Sam's life.

(Câu chuyện trong bài hát cũng giống như cuộc đời của Sam.)

5. Sam isn't going to write music for the song because it's a rap.

(Sam sẽ không viết nhạc cho bài hát vì nó là một bản rap.)

Trả lời:

1. True. I think it’s true because Laila says “I'm going to be famous - that's all I want to do”.

(Tôi nghĩ câu này đúng vì Laila nói "Tôi sẽ trở nên nổi tiếng - đó là tất cả những gì tôi muốn làm.")

2. False. I think it’s true because Laila says “Cos I’ve got the look, the voice; I’ve got the face”.

(Tôi nghĩ điều đó là sai vì cô ấy nói "Vì tôi có ngoại hình, giọng nói; tôi có khuôn mặt ”)

3. True. I think it’s true because Samsays “They think they’ll be happy, but the music business is TOUGH.”

(Tôi nghĩ điều đó đúng bởi vì Sam nói "Họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc, nhưng việc kinh doanh âm nhạc thì KHÓ.")

4. True. I think it’s true because Jan says “Why be negative? You had dreams once Sam!”

(Tôi nghĩ điều đó đúng bởi vì Jan nói “Tại sao phải tiêu cực? Bạn đã một lần từng có giấc mơ mà Sam!)

5. False. I think it’s false because Sam says “Thanks! No music yet but we’re going to have cool keyboard and bass.”

(Tôi nghĩ điều đó là sai vì Sam nói "Chưa có nhạc nhưng chúng ta sẽ có bản keyboardvà bass tuyệt vời.")

Câu 3 trang 84 Tiếng Anh 7 Friends plus

Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Trả lời:

- bright (adj): rực rỡ

- voice (n): giọng hát

- reality (n): thực tại

- hit (n): bản hit

- star (n): ngôi sao

Câu 4 trang 84 Tiếng Anh 7 Friends plus

What lines from the song do you like or dislike? Why? Can you think of a title for the song? (Bạn thích hay không thích những dòng nào trong bài hát? Tại sao? Bạn có thể nghĩ ra tiêu đề cho bài hát không?)

Gợi ý trả lời:

* I like the line “Wake up a second now and take a look at the reality” because it’s like a wake-up call for those who are immersed in a virtual dream world and forget about reality. I don’t like the line “I’m not gonna think about the wrongs and rights” because I feel like this person doesn’t care about anything, just does what she wants. The title for this song can be “Don’t Be Too Dreamy”.

Dịch nghĩa:

   Tôi thích câu “Thức dậy một giây và nhìn vào thực tế” vì nó giống như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang chìm đắm trong thế giới mộng ảo mà quên đi thực tại. Tôi không thích dòng "Tôi sẽ không nghĩ về điều sai trái và đúng đắn" vì tôi cảm thấy như người này không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ làm những gì cô ấy muốn. Tên bài hát này có thể là “Đừng quá mơ mộng”.

* The lines from the song that I like are "This is my dream now and dreams can come true... This is my dream, I'm going to make it one day/ I don't care what it costs, no I don't care how I pay...", because hese lines express Laila's determination for a future with music. She is not afraid of anything because she is confident in her abilities. I think this is a very encouraging thing. Title of the song can be "Make your dreams come true!"

Dịch nghĩa:

   Những câu trong bài hát mà tôi thích là "Đây là giấc mơ của tôi bây giờ và những giấc mơ có thể trở thành hiện thực... Đây là giấc mơ của tôi, tôi sẽ thực hiện nó vào một ngày nào đó/ Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu, không, tôi không quan tâm tôi phải trả giá như thế nào", bởi vì những dòng này thể hiện quyết tâm của Laila về một tương lai với âm nhạc. Cô ấy không sợ bất cứ điều gì vì cô ấy tự tin vào khả năng của mình. Tôi cho rằng đây là một điều rất đáng khích lệ. Tên bài hát có thể là "Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực!"

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Vocabulary Unit 7 Music của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM