Reading Unit 2 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 26/10/2022 - Tác giả:

Reading Unit 2 lớp 7 Friends plus : Emojis với hướng dẫn giải các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 22 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 2 Communication phần Reading : Emojis trang 22 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Reading Unit 2 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 22 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 22 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the article. Which of topics A-E are in the text? Put the topics in order. (Đọc bài báo. Chủ đề A-E nào trong văn bản? Đặt các chủ đề theo thứ tự.)

Câu 1 trang 22 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1 - A. Emojis to communicate (Biểu tượng cảm xúc để giao tiếp)

2 - C. Emojis in everyday life (Biểu tượng cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày)

3 - E. Where emojis are from (Biểu tượng cảm xúc đến từ đâu)

4 - D. Emojis and emotions (Biểu tượng cảm xúc và cảm xúc)

Dịch nghĩa bài báo:

Nhìn xem! Tôi là biểu tượng cảm xúc biết nói

1. Đang ngồi trên ghế sofa, Anna đang gửi tin nhắn tức thời cho Lucy. Nhưng Anna không sử dụng từ ngữ thực sự hoặc viết câu thực tế. Giống như những người trẻ khác, họ giao tiếp bằng những bức hình nhỏ, nhiều màu sắc - biểu tượng cảm xúc.

2. Bạn có thể tìm thấy áo phông, áp phích, video, câu chuyện và bài hát có biểu tượng cảm xúc sáng tạo. Biểu tượng cảm xúc có ở khắp mọi nơi, nhưng chúng đến từ đâu và tại sao chúng lại phổ biến như vậy?

3. Người phát minh ra biểu tượng cảm xúc, Shigetaka Kurita, đến từ Nhật Bản, và 'emoji' trong tiếng Nhật có nghĩa là hình (e) và chữ cái (moji). Hiện hơn một nghìn biểu tượng cảm xúc với các màu da khác nhau hiển thị con người và ý tưởng từ nhiều nền văn hóa, không chỉ Nhật Bản. Chúng đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế thực sự.

4. Biểu tượng cảm xúc có thể thể hiện cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta không nói chuyện trực tiếp, điều quan trọng là phải xem liệu một tin nhắn là buồn, ngớ ngẩn, hài hước hay vui vẻ. Vì vậy, biểu tượng cảm xúc rất hữu ích, nhưng chúng chủ yếu tạo thêm một chút thú vị và màu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thực sự thích chúng.

Câu 2 trang 22 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read and listen to the article. Write True or False. (Đọc và nghe bài báo. Viết đúng hoặc sai.)

Bài nghe:

1. Lucy is reading a message made of emoticons. (Lucy đang đọc một tin nhắn làm bằng các biểu tượng cảm xúc.)

2. There are emojis on clothes. (Có biểu tượng cảm xúc trên quần áo.)

3. Emojis show only Japanese culture. (Biểu tượng cảm xúc chỉ thể hiện văn hóa Nhật Bản.)

4. The people and faces in the new emojisuse a lot more colours. (Người và khuôn mặt trong biểu tượng cảm xúc mới sử dụng nhiều màu sắc hơn.)

5. Emojis don’t help with communication. (Biểu tượng cảm xúc không giúp ích gì cho giao tiếp.)

Trả lời:

1. False

2. True

3. False

4. True

5. False

Câu 3 trang 22 Tiếng Anh 7 Friends plus

Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Trả lời:

- colourful (adj): nhiều màu sắc

- creative (adj): sáng tạo

- international (adj): quốc tế

- funny (adj): vui nhộn

- useful (adj): hữu ích

Câu 4 trang 22 Tiếng Anh 7 Friends plus: USE IT!

Work in pairs. Do you like emojis? Why / Why not? (Làm việc theo cặp. Bạn có thích biểu tượng cảm xúc? Tại sao/ Tại sao không?)

Trả lời:

- I like emojis because it’s funny. (Tôi thích biểu tượng cảm xúc vì nó vui nhộn.)

- I really like emojis and I usually use them when I chat with my friends. In my opinion, When we aren't speaking face-to-face, it is very difficult for us to show the interlocutor how we feel at that moment. Handwriting cannot accurately express that feeling. In such cases, emojis will be extremely useful. At the same time, they also make instant messages more interesting.

- Đoạn hội thoại mẫu:

A: Hey, do you ever use emojis in communicating?

(Này, bạn có bao giờ sử dụng biểu tượng cảm xúc trong giao tiếp không?)

B: Yes, of course. I use them when I comment on Facebook or send my friends messages.

(Vâng, tất nhiên. Tôi sử dụng chúng khi tôi bình luận trên Facebook hoặc gửi tin nhắn cho bạn bè của mình.)

A: Do you like them?

(Bạn có thích chúng không?)

B: Absolutely! Not only I but my friends also like emojis because they are really useful. Emojis are essential to communicate emotion, something that words cannot portray.

(Hoàn toàn có! Không chỉ tôi mà bạn bè của tôi cũng thích biểu tượng cảm xúc vì chúng thực sự hữu ích. Biểu tượng cảm xúc là thứ cần thiết để truyền đạt cảm xúc, thứ mà ngôn từ không thể miêu tả được.)

A: I definitely agree with you.

(Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.)

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Reading Unit 2 Emojis của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM