Quan sát Hình 16.2, hãy cho biết quá trình phân giải hiếu khí

Xuất bản: 19/01/2023 - Tác giả:

Quan sát Hình 16.2, hãy cho biết quá trình phân giải hiếu khí gồm những giai đoạn nào. Mối quan hệ giữa các giai đoạn đó là gì?

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 77 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Phân giải các chất và giải phóng năng lượng sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 4 trang 77 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Quan sát Hình 16.2, hãy cho biết quá trình phân giải hiếu khí gồm những giai đoạn nào. Mối quan hệ giữa các giai đoạn đó là gì?

Hình 19.2 trang 77 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Quá trình phân giải hiếu khí gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình Krebs và chuỗi truyền electron hô hấp.

- Mối quan hệ giữa 3 giai đoạn trên: Ba giai đoạn trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó, sản phẩm của giai đoạn trước sẽ được dùng làm nguyên liệu cho giai đoạn sau và ngược lại. Nếu một trong ba giai đoạn bị ức chế sẽ dẫn đến toàn bộ quá trình bị ngừng lại.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 77: "Quan sát Hình 16.2, hãy cho biết quá trình phân giải hiếu khí..." thuộc nội dung soạn bài Phân giải các chất và giải phóng năng lượng sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM