Quan sát hình 13.4, em có thể rút ra kết luận gì về mối liên hệ

Xuất bản: 17/01/2023 - Tác giả:

Quan sát hình 13.4, em có thể rút ra kết luận gì về mối liên hệ giữa cơ chất và trung tâm hoạt động enzyme? Câu hỏi 8 trang 66 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 8 trang 66 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 8 trang 66 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Quan sát hình 13.4, em có thể rút ra kết luận gì về mối liên hệ giữa cơ chất và trung tâm hoạt động enzyme?

Hình 13.4 trang 66 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Mối liên kết giữa cơ chất và trung tâm hoạt động của enzyme: Vùng trung tâm hoạt động của enzyme có cấu hình không gian phù hợp với cấu hình không gian của cơ chất mà nó xúc tác. Cơ chất và trung tâm hoạt động của enzyme liên kết theo mô hình "khớp cảm ứng".

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 8 trang 66: "Quan sát hình 13.4, em có thể rút ra kết luận gì về mối liên hệ giữa cơ chất và trung tâm hoạt động enzyme?" thuộc nội dung soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM