Pronunciation Unit 6 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 18/10/2022 - Tác giả:

Pronunciation Unit 6 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 63 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Pronunciation - Unit 6: I REALLY LIKE ELECTRONIC MUSIC! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Pronunciation Unit 6 lớp 7 Explore English

A. Listen. Write the number of syllables. Then listen again and repeat.

(Nghe. Viết số các âm tiết. Sau đó nghe và lặp lại.)

Audio 

Answer

1. popular (3)

2. amazing (3)

3. independent (4)

B. Listen. Write the number of syllables. Then listen again and underline the stressed syllable.

(Nghe. Viết số âm tiết. Sau đó nghe lại và gạch chân âm tiết mang trọng âm)

Audio 

Answer

1. interesting (4)

2. terrible (3)

3. intelligent (4)

4. different (3)

5. important (3)

6. dangerous (3)

C. Work with a partner. Make sentences using the words in B. Then take turns to read the sentences.

(Luyện tập với bạn cùng nhóm. Đặt câu sử dụng các từ ở bài B. Sau đó lần lượt đọc các câu)

Answer

1. This movie is really interesting

2. Food in this restaurant was terrible

3. My dog is intelligent

4. My new T-shirt is different from yours

5. Working hard is important for everyone

6. Going out late is dangerous, especially for girl.

Dịch

1. Bộ phim này thực sự rất thú vị

2. Đồ ăn ở nhà hàng này thật khủng khiếp

3. Con chó của tôi thông minh

4. Áo phông mới của tôi khác với áo của bạn

5. Làm việc chăm chỉ là điều quan trọng đối với tất cả mọi người

6. Đi chơi muộn rất nguy hiểm, nhất là với con gái.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 6 Tiếng Anh 7 Pronunciation. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM