Project unit 9 lớp 12 trang 57 sách mới

Xuất bản ngày 14/03/2022 - Tác giả:

Project unit 9 lớp 12 trang 57 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Project unit 9 lớp 12 trang 57 sách mới như sau:

Project unit 9 lớp 12 trang 57

1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide.

(Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.)

Gợi ý:

Các câu hỏi bạn có thể sử dụng như:

  • What kind your job do you have in mind? (Bạn ước mơ về công việc gì?)
  • What are some positive points about the job? (Một số điểm tích cực về công việc này là gì?)
  • What some negative points about the job? (Vậy những điểm tiêu cực của công việc này là gì?)
  • Why do you choose the career? (Tại sao bạn chọn công việc này?)

2. Present the results of the interviews to the class. (Trình bày các kết quả của các cuộc phỏng vấn trước lớp.)

Gợi ý:

I have interviewed Hoa about her job in the future and this is the result. The job she has in her mind is flight attendant. For her, the positive points of this job are that she can meet many people from different countries and she thinks ths job is well-paid. However, she also finds out its negative points which are working long hours and not getting enough sleep. Therefore, travelling all the time can have bad effect on her health. She chooses this carrer because she likes it and she wants to travel to many countries.

Tạm dịch:

Tôi đã phỏng vấn Hoa về công việc của cô ấy trong tương lai và đây là kết quả. Công việc mà cô ấy luôn nghĩ đến là tiếp viên hàng không. Theo cô ấy, những điểm tốt của công việc này là gặp gỡ nhiều người từ các quốc gia khác nhau và cô ấy nghĩ công việc này được trả lương cao. Tuy nhiên, cô ấy cũng phát hiện ra những điểm bất lợi của công việc này là đi lại nhiều giờ và thiếu ngủ. Vì vậy, việc đi lại cả ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cô ấy. Cô ấy chọn công việc này vì cô ấy thích nó và muốn đến nhiều đất nước.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Project unit 9 lớp 12 trang 57 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM