Project Unit 7 lớp 7 trang 15 môn Tiếng Anh

Xuất bản: 01/03/2021 - Cập nhật: 21/09/2021 - Tác giả:

Project Unit 6 lớp 7 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 15 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Hướng dẫn trả lời Project  Unit 6 lớp 7 trang 15 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Project  Unit 7 lớp 7 Traffic để chuẩn bị bài học.

Project Unit 6 lớp 7

Task 1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.(Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em)

Road signs display

Should there be a speed limit in the playground?

Should there be a 'one way' sign in the corridors?

Should there be a traffic light sign at the school gate?

Project Unit 7 lớp 7 trang 60 môn Tiếng Anh task 1

Lời giải chi tiết:

“Go” sign: Biển báo cho đi

“One way” sign: Biển báo một chiều

"Stop” sign: Biển báo dừng lại

Traffic light sign: Biển báo đèn giao thông

“Speed limit 50”: Biển báo giới hạn tốc độ 50

- Should there be a speed limit in the playground? -  Yes.

(Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không? - Có.)

- Should there be a "one way: sign in the corridors? - No

(Nên có biển báo một chiều ở hành lang không? - Không.)

- Should there be a traffic light at the school gate? - No

(Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không? - Không.)

Task 2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.

Lời giải chi tiết:

(Làm vài biển báo giao thông của riêng em bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

Task 3. Show them to your group or class and say:

(Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói:)

Project Unit 7 lớp 7 trang 60 môn Tiếng Anh task 3

Lời giải chi tiết:

What it is?

What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about.

This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour.

This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road.

Tạm dịch:

Cái gì đây?

Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.

Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo cho mọi người không lái xe hơn 50km/giờ.

Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.

Task 4. Display your signs in the appropriate places in or around school.

(Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường.)

Lời giải chi tiết:

...

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Project Unit 7 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy