Project Unit 10 lớp 11 Global Success trang 119

Xuất bản: 03/02/2024 - Tác giả:

Project Unit 10 lớp 11 Global Success trang 119 chi tiết của bộ sách Kết nối tri thức giúp các em học sinh giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 unit 10 tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải bài tập tiếng Anh 11 Global Succes bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Giải Tiếng Anh 11 Project Unit 10 trang 119

Restore and protect a local ecosystem

Work in groups. Make a poster to illustrate an ecosystem in your local area and suggest ideas to restore and/or protect it. (Làm việc theo nhóm. Làm một tấm áp phích để minh họa một hệ sinh thái trong khu vực địa phương của bạn và đề xuất các ý tưởng để khôi phục và/hoặc bảo vệ nó.)

Give a group presentation. Use these questions as cues. (Hãy trình bày theo nhóm. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

- What does the ecosystem include?

- What is its current condition? Is it damaged?

- What can we do to restore and/or protect it?

Tạm dịch:

- Hệ sinh thái bao gồm những gì?

- Tình trạng hiện tại của nó ra sao? Nó có bị hư không?

- Chúng tôi có thể làm gì để khôi phục và/hoặc bảo vệ nó?

Gợi ý:

Hanoi, Vietnam's captivating capital, transcends the label of a mere economic hub. Its soul whispers with history, its streets resonate with the echoes of ancient crafts, and its charm paints a picture perfect for any traveler. Delve into the intricate maze of the 36 ancient streets, each a microcosm of a unique artisan tradition. Immerse yourself in the serene beauty of Hoan Kiem Lake, the majestic grandeur of Quoc Tu Giam Temple, or the poignant reflection of history at the Ho Chi Minh Mausoleum. Unleash your inner potter at Bat Trang village, renowned for its exquisite ceramics.

But Hanoi's magic extends beyond its landmarks. It lives in the unforgettable taste of Trang Tien ice cream, the crispy delight of Vong village nuggets, or the savory treat of Ho Tay shrimp cakes. It thrives in the genuine warmth of its people, ever-ready with a smile and a helping hand. Their industrious spirit and dedication weave into the city's tapestry, making it a vibrant haven for both life and livelihood.

However, this fragile ecosystem faces challenges. Human impact casts a shadow, threatening the very elements that make Hanoi unique. This calls for collective action, a united front to protect and restore the balance. Be it reducing waste, planting trees, opting for sustainable energy practices, or simply using recycled paper, every mindful step counts.

Join the movement, become a voice for Hanoi's ecosystem. Remember, the city's heart beats not just for progress, but for the delicate harmony it nurtures. Let's be the guardians of this legacy, ensuring that Hanoi's magic resonates for generations to come.

Tạm dịch:

Hà Nội, thủ đô quyến rũ của Việt Nam, không chỉ là một trung tâm kinh tế đơn thuần. Linh hồn của thành phố thì thầm với lịch sử, những con phố vang vọng tiếng vọng của nghề thủ công cổ xưa, và sức quyến rũ của nó vẽ nên một bức tranh hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào. Hãy bước vào mê cung phức tạp của 36 phố phường cổ, mỗi con phố là một thế giới thu nhỏ của một nghề thủ công truyền thống độc đáo. Hòa mình vào vẻ đẹp thanh bình của Hồ Hoàn Kiếm, sự hùng vĩ tráng lệ của Văn Miếu Quốc Tử Giám, hay bức tranh phản chiếu lịch sử đầy xúc động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn có thể đánh thức tâm hồn nghệ sĩ gốm trong mình tại làng Bát Tràng, nổi tiếng với những sản phẩm gốm sứ tinh xảo.

Nhưng ma thuật của Hà Nội không chỉ nằm ở những địa danh nổi tiếng. Nó sống trong hương vị khó quên của kem Tràng Tiền, vị giòn tan của nem Vòng, hay hương vị thơm ngon của bánh tôm Hồ Tây. Nó tồn tại trong sự ấm áp chân thành của người dân, luôn sẵn sàng nở nụ cười và giúp đỡ. Tinh thần chăm chỉ và tận tâm của họ hòa quyện vào bức tranh thảm của thành phố, biến nơi đây thành một thiên đường sống động cho cả cuộc sống và sinh kế.

Tuy nhiên, hệ sinh thái mong manh này đang phải đối mặt với những thách thức. Tác động của con người đang ngày càng lớn, đe dọa đến những yếu tố làm nên bản sắc độc đáo của Hà Nội. Điều này đòi hỏi một hành động tập thể, một mặt trận thống nhất để bảo vệ và khôi phục sự cân bằng. Dù đó là giảm thiểu rác thải, trồng cây xanh, lựa chọn các phương pháp sử dụng năng lượng bền vững, hay đơn giản là sử dụng giấy tái chế, thì mọi bước đi ý thức đều có giá trị.

Hãy tham gia vào phong trào, trở thành tiếng nói cho hệ sinh thái của Hà Nội. Hãy nhớ rằng, trái tim của thành phố không chỉ đập cho sự tiến bộ, mà còn cho sự hài hòa tinh tế mà nó nuôi dưỡng. Chúng ta hãy trở thành những người bảo vệ di sản này, đảm bảo rằng ma thuật của Hà Nội sẽ vang vọng cho các thế hệ mai sau.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập sách Tiếng Anh lớp 11: Project Unit 10 lớp 11 Global Success trang 119. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Giải bài tập Tiếng Anh 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM