Profession là gì? Ví dụ sử dụng từ Profession trong câu

Xuất bản: 21/05/2020 - Tác giả:

Giải thích chi tiết nghĩa của từ Profession tiếng Việt là gì và các ví dụ cùng các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với Profession trong tiếng Anh.

Không chỉ giúp bạn biết Profession nghĩa là gì mà bài viết này sẽ gúp bạn biết được cách phát âm và sử dụng từ Profession sao cho đúng qua các ví dụ...

Cùng tham khảo:

Cách phát âm từ Profession

UK: prəˈfeʃ.ən

US: prəˈfeʃ.ən


Nghĩa của từ Profession

Danh từ

1. Nghề, nghề nghiệp.

liberal professions — những nghề tự do

2.(The profession) Những người cùng nghề, những người trong nghề; ((sân khấu), (từ lóng)) đào kép.

3. Sự tuyên bố, sự công bố; sự bày tỏ; lời tuyên bố, lời công bố, lời bày tỏ.

4.(Tôn giáo) Sự tuyên bố tin theo, sự tin theo (đạo... ); lời thề tin theo.

professions of fulth — những lời tuyên bố tín ngưỡng

Trên đây chúng tôi đã giúp bạn biết Profession nghĩa là gì. Phần nội dung tiếp theo DOCTAILIEU sẽ gửi đến các bạn một số ví dụ sử dụng từ Profession trong câu và danh sách các từ đồng nghĩa - trái nghĩa với từ Profession

Ví dụ sử dụng từ Profession trong câu

  • He reached the heights of his profession at the age of 35.
  • Her ambition and determination ensured that she rose to the top of her profession.
  • He's very highly regarded within his profession.
  • She was, by profession, a lawyer.
  • Until recently secretarial work and nursing were very much pink-collar professions.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Profession

Đồng nghĩa với Profession

affirmation, assertion, asseveration, avouchment, avowal, claim, declaration, insistence, protestation

Trái nghĩa với Profession

Disavowal

Xem thêm:

Ongoing là gì

Housekeeper là gì

Enrol là gì

Tham khảo

Để học tốt hơn, các bạn có tham khảo thêm nghĩa và cách sử dụng từ Profession:

  • https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/profession

Trên đây chúng tôi đã biên soạn giải thích Profession tiếng Việt là gì và các ví dụ với mong hỗ trợ các bạn học tốt hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn Giải bài tập Anh 9 để học tốt và đạt được kết quả cao trong môn Tiếng Anh lớp 9.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM