Preview Unit 9 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 20/10/2022 - Cập nhật: 31/10/2022 - Tác giả:

Preview Unit 9 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 90-91 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Preview - Unit 9: I OFTEN PLAY GAMES AFTER SCHOOL! Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Preview Unit 9 lớp 7 Explore English

A. Listen. Match the people to the activities they are doing.

(Nghe. Nối tên những người với những hoạt động mà họ đang làm)

Answer

1. Tim - skating

2. Dan - cooking

3. Luis - running

4. Susana - practicing the violin

5. Ben - studying

B. Listen again. Match the activities to when or how often the people do them.

(Nghe lại lần nữa. Nối các hoạt động với thời gian hoặc tần suất họ thực hiện điều đó.)

Answer

running - every day

cooking - on Fridays

skating - after school

studying - on Thursdays

practicing the violin - twice a week

C. Talk with a partner. What do you do after school?

(Nói với bạn của cùng nhóm. Bạn làm gì sau giờ học)

Answer

I have play football after school on Fridays.

I ride a bike around the lake every weekend.

I help my mom cook dinner after school

Dịch

Tớ chơi bóng đá sau giờ học vào các ngày thứ Sáu.

Tớ đạp xe quanh hồ vào mỗi cuối tuần.

Tớ giúp mẹ nấu bữa tối sau giờ học

Xem thêm các bài học trong Unit 9 lớp 7 Explore English:

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 9 Tiếng Anh 7 Preview. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM