Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ được điều chế từ ?

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế từ monome nào sau đây? Thủy tinh hữu cơ plexiglas được điều chế bằng monome CH2=C(CH3)COOCH3

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế từ monome nào sau đây?

A. CH₂=C(CH₃)COOCH₃.

B. CH₂=CHCOOCH₃.

C. C₆H₅CH=CH₂.

D. CH₂=CH-Cl.

Đáp án: A. CH₂=C(CH₃)COOCH₃.

Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế từ monome CH2=C(CH3)COOCH3

Giải thích

Thuỷ tinh hữu cơ plexiglas được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat CH₂=C(CH₃)COOCH₃

Câu hỏi liên quan

1. Polivinyl clorua(PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. axit- bazơ.

B. trùng hợp.

C. trao đổi.

D. trùng ngưng.

Đáp án: B. trùng hợp.

Polivinyl clorua(PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng trùng hợp

2. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng ngưng axit ɛ -aminocaproic

B. Trùng hợp metyl metacrylat

C. Trùng hợp vinyl xianua

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic

Đáp án : B. Trùng hợp metyl metacrylat

Giải thích

Trùng ngưng axit ɛ-aminocaproic tạo thành sản phẩm dùng để chế tạo tơ nilon-6 (hay tơ capron).

Trùng hợp metyl metacrylat tạo thành sản phẩm dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas - một loại chất dẻo.

Trùng hợp vinyl xianua tạo thành sản phẩm dùng để chế tạo tơ nitron (hay tơ olon).

Đồng trùng ngưng hexametylenđiamin với axit adipic tạo thành sản phẩm dùng để chế tạo tơ nilon-6,6.

Trên đây đáp án cho câu hỏi Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ được điều chế từ  monome nào và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X