Phương trình ion thu gọn H+ + OH− → H2O biểu diễn bản chất của ?

Xuất bản: 26/06/2020 - Tác giả:

Phương trình ion thu gọn H+ + OH− → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O. Viết phương trình ion của tất cả phản ứng để tìm đáp án.

Phương trình ion thu gọn H+ + OH− → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. 3HCl + Fe(OH)₃ → FeCl₃ + 3H₂O.

B. NaOH + NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O.

C. H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O.

D. H₃PO₄ + 3KOH → K₃PO₄ + 3H₂O.

Đáp án:C. H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O.

Phương trình ion thu gọn H+ + OH− → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O

Câu hỏi liên quan

1. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H2O

A. KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O.

B. Cu(OH)₂ + H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O.

C. KHCO₃ + KOH → K2CO₃ + H₂O.

D. Cu(OH)₂ + 2HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O.

Đáp án: A.  KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O.

Xem giải thích đáp án câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H2O

2. Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO₄.

B. FeO.

C. FeCl₃.

D. Fe₂O₃.

Đáp án: A. FeSO₄.

Chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)₂ là FeSO₄.

Xem giải thích đáp án câu 2: Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2

Trên đây đáp án cho câu hỏi Phương trình ion thu gọn H+ + OH− → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM