Phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, tiểu tư sản giai đoạn 1919 - 1925 thất bại chứng tỏ điều gì?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, tiểu tư sản giai đoạn 1919 - 1925 thất bại chứng tỏ điều gì?

A. Độc lập dân tộc của Việt Nam không gắn liền với chủ nghĩa tư bản

B. Độc lập dân tộc của Việt Nam gắn liền với vấn đề dân chủ

C. Độc lập dân tộc của Việt Nam gắn liền với chủ nghĩa xã hội

D. Độc lập dân tộc của Việt Nam không gắn liền với vấn đề giai cấp

Trả lời

Phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, tiểu tư sản giai đoạn 1919 - 1925 thất bại chứng tỏ độc lập dân tộc của Việt Nam không gắn liền với chủ nghĩa tư bản.

Đáp án: A

Ghi nhớ:

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập để khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân của con đường xã hội chủ nghĩa, lịch sử Việt Nam đã thử nghiệp nhiều khuynh hướng cách mạng, nhiều con đường cứu nước trong đó có con đường của giai cấp tư sản. Tuy nhiên, cũng như những khuynh hướng cứu nước trước đó, dân chủ tư sản của giai cấp tư sản đã thất bại. Điều này chứng minh hoàn cảnh thực tế của Việt Nam độc lập dân tộc không gắn liên với chủ nghĩa tư bản.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, tiểu tư sản giai đoạn 1919 - 1925 thất bại chứng tỏ điều gì? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM