Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)

Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Năm sáng tác:1285
Tác giả:Trần Quang Khải
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ Phò giá về kinh được sáng tác khi Trần Quang Khải đi đón Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về kinh đô Thăng Long sau chiến thắng vang dội của Chương Dương, Hàm Tử và sự kiện giải phóng kinh đô năm 1285. Bài thơ có tên Phò giá về kinh hay Tụng giá hoàn kinh sư, Giá hoàn kinh sư, Tòng giá hoàn kinh, Tụng giá hoàn kinh sứ.