Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 6

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm phép trừ trong phạm vi 6

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 66 sách giáo khoa Toán lớp 1.
Back to top