Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 5

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm phép trừ trong phạm vi 5

Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 1 : Phép trừ trong phạm vi 5.
Back to top