Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 10

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm phép trừ trong phạm vi 10

Cách giải và đáp án bài 3 và bài 4 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập và đáp án các bài 3 và bài 4 trang 84 SGK môn Toán lớp 1.

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 và bài 2 trang 83 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 và bài 2 trang 83 SGK Toán lớp 1 chi tiết. Tài Liệu này giúp các các phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức phép trừ trong phạm vi 10 đã học trên lớp.
Back to top