Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Phép trừ dạng 17 - 7

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm phép trừ dạng 17 - 7

Giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 112 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 112 SGK môn Toán lớp 1.
các bài khác cùng chương
Back to top