Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 1 trang 157 SGK Toán 3

Bài 1 trang 157 SGK Toán 3

Bài 1 trang 157 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 157 SGK Toán 3

Bài 2 trang 157 SGK Toán 3

Bài 2 trang 157 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 157 SGK Toán 3

Bài 3 trang 157 SGK Toán 3

Bài 3 trang 157 sgk Toán 3 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.