Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Phép cộng trong phạm vi 5

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm phép cộng trong phạm vi 5

Toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 49 sách giáo khoa

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn hưỡng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, 2, 3 và 4 tại trang 49 SGK lớp 1. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được hoc trên lớp.
Back to top