Phân tử nào sau đây có hai nhóm -NH2?

Xuất bản ngày 03/07/2020 - Tác giả:

Phân tử lysin là chất có hai nhóm -NH2. Dựa vào công thức phân tử để xác định số nhóm NH2 trong chất cho trước và lựa chọn đáp án đúng.

Phân tử nào sau đây có hai nhóm -NH2?

A. Lysin

B. Alanin

C. Anilin

D. Axit glutamic

Đáp án: A. Lysin

Phân tử có hai nhóm -NH2 là Lysin

Giải thích

Dựa vào công thức phân tử để xác định số nhóm NH2 trong chất đó.

Lysin: \((H_2N)_2C_5H_9COOH\)

Alanin: \(H_2NC_2H_4COOH\)

Anilin : \(C_6H_5NH_2\)

Axit glutamic: \(H_2NC_3H_5(COOH)_2\)

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây không phải là amin bậc 1?

A. Metylamin.

B. Đimetylamin.

C. Anilin.

D. Etylamin.

Đáp án: B. Đimetylamin.

Chất không phải là amin bậc 1 là đimetylamin

Xem giải thích đáp án câu 1Chất nào sau đây không phải là amin bậc 1

2. Cho các loại tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Đáp án: A. 2

Có 2 tơ trong các chất cho trước thuộc loại tơ poliamit?

Xem giải thích đáp án câu 2Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit

Trên đây đáp án cho câu hỏi Phân tử nào sau đây có hai nhóm -NH2? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM