Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống

Xuất bản: 05/01/2023 - Tác giả:

Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống. Trả lời câu hỏi 1 trang 16 sách giáo khoa Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 1 trang 16 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Các cấp độ tổ chức của thế giới sống sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 1 trang 16 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống.

Cách trả lời 1:

Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống:

- Cấp độ tổ chức:

+ Là tập hợp tất cả các cấp tổ chức từ thấp đến cao trong cả vật sống và vật không sống.

+ Có thể có sự biểu hiện của các đặc trưng cơ bản của sự sống hoặc không.

- Cấp độ tổ chức sống:

+ Là tập hợp tất cả các cấp tổ chức từ thấp đến cao trong thế giới sống.

+ Các cấp tổ chức này biểu hiện các đặc trưng cơ bản của sự sống như: chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh sản, sinh trưởng và phát triển,…

+ Các cấp độ trong tổ chức sống bao gồm: nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã – hệ sinh thái → sinh quyển.

Cách trả lời 2:

- Các cấp độ tổ chức là tập hợp tất cả các cấp đổ tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống: nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào,... sinh quyển.

- Cấp độ tổ chức sống là các tổ chức phân tử, bào quan, tế bào, mô... hệ sinh thái - sinh quyển biểu hiện đặc trưng của sự sống như chuyển hóa vật chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng,...

Các câu hỏi khác trong bài

  • Quan sát Hình 3.1, hãy: a, Kể tên các cấp độ tổ chức
  • Tại sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhất
  • Các cấp độ tổ chức sống có mối quan hệ với nhau như thế nào?
  • Ý nghĩa của việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các cấp độ

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 1 trang 16: "Phân biệt cấp độ tổ chức và cấp độ tổ chức sống." thuộc nội dung soạn bài Các cấp độ tổ chức của thế giới sống sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM