B - Cảm ứng ở động vật

Hướng dẫn làm bài B - Cảm ứng ở động vật

Bài 26: Cảm ứng ở động vậtBài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 28: Điện thế nghỉBài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinhBài 30: Truyền tin qua xinápBài 31: Tập tính của động vậtBài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật