Phần 1: Nông, lâm, ngư nghiệp

Hướng dẫn làm bài Phần 1: Nông, lâm, ngư nghiệp

Chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Bài 1: Bài mở đầuBài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng Bài 3: Sản xuất giống cây trồngBài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp Bài 7: Một số tính chất của đất trồngBài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đấtBài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đáBài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phènBài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đấtBài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
  Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch
   Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
    Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
     Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
      Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại
       Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
        Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
         Bài 21: Ôn tập chương 1