Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Năm sáng tác:1670
Tác giả:Mô-li-e
Hoàn cảnh sáng tác:
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch 5 hồi Trưởng giả học làm sang và là lớp kịch kết thúc hồi II, khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang, tạo nên tiếng cười cho đọc giả.
Tóm tắt Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục

Tóm tắt Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục

Hướng dẫn tóm tắt Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục bao gồm gợi ý, những bài mẫu tóm tắt hay nhất được Đọc tài liệu biên soạn và chia sẻ trong bài viết dưới đây

Phân tích tác phẩm Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Phân tích tác phẩm Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Hướng dẫn phân tích tác phẩm Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục bao gồm dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và TOP 7+ bài văn mẫu hay phân tích nội dung đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục dành cho các em tham khảo.