Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)

Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
Năm sáng tác:1952
Tác giả:Hê-minh-uê (Hemingway)
Hoàn cảnh sáng tác:
Ra đời năm 1952, sau 10 năm ông sống ở Cu-Ba. Đây là cuốn tiểu thuyết ngắn nhưng có ý nghĩa quan trọng nhất trong sự nghiệp của Hê-minh-uê, có ý nghĩa như di chúc nghệ thuật của ông. Đoạn trích nằm ở cuối tác phẩm, kể về việc ông lão Xan-ti-a-gô đuổi theo và bắt được con cá kiếm.