Ôn tập học kì 2 sử 9

Chiến tranh cục bộ ở miền Nam

Chiến tranh cục bộ ở miền Nam

Em hãy trình bày âm mưu và hành động mới của Mĩ trong chiến lược Chiến tranh cục bộ. Những thắng lợi tiêu biểu của Quân dân ta trong Chiến tranh Cục bộ?