Mục lục bài học

Ôn tập cuối năm

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm ôn tập cuối năm

Đại Số lớp 10 đáp án bài 12 trang 161 sgk

Tính giá trị của biểu thức mà không cần sử dụng đến máy tính bỏ túi

Đáp án bài 11 trang 161 sgk đại số lớp 10

Chứng minh các hàm số lượng giác và mối liên quan trong một tam giác

Hướng dẫn giải bài 10 trang 161 sgk đại số lớp 10

Rút gọn các biểu thức có chứa hàm số lượng giác và có chứa ẩn số

Cách giải bài 9 trang 161 sgk đại số lớp 10

Dựa vào những biến đổi của hàm số lượng giác tính giá trị của biểu thức có chứa hàm số lượng giác

Bài 8 trang 161 sgk đại số lớp 10

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 161 sách giáo khoa đại số 10: Các em thực hành dạng bài rút gọn biểu thức có chứa các hàm số lượng giác

Giải toán đại số lớp 10 bài 7 trang 160 sgk

Chứng minh các hệ thức có chứa hàm số lượng giác bằng các công thức biến đổi lượng giác

Hướng dẫn giải bài 6 trang 160 sgk đại số lớp 10

Các em giải dạng toán lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong mặt phẳng tọa độ vuông góc

Đại Số lớp 10 đáp án bài 5 trang 160 sgk

Giải hệ ba phương trình ba ẩn bằng cách đưa về hệ phương trình dạng tam giác

Đáp án bài 4 trang 160 sgk đại số lớp 10

Chứng minh các bất đẳng thức và giải các bất đẳng thức theo điều kiện của đầu bài

Cách giải bài 3 trang 160 sgk đại số lớp 10

Tính tổng và tích của các nghiệm của phương trình bậc hai và tìm mối liên hệ giữa hai nghiệm mà không phụ thuộc vào tham số
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu