Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Ôn tập cuối học kì 2 tiết 9 trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 2 tuần 35, gợi ý trả lời câu hỏi tiết 9 trang 145 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

I. Đọc thầm bài ‘'Bác Hồ rèn luyện thân thể".

II. Dựa theo nội dung của bài “Bác Hồ rèn luyện thân thể” chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Câu chuyện này kế về việc gì?

a.Bác Hồ rèn luyện thân thể.

b. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

c. Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không.

Câu 2. Bác Hồ rèn luyện thân thế bằng những cách nào?

a.Dậy sớm luyện tập.

b.Chạy, leo núi tập thể dục.

c. Chạy, leo núi, tắm nước lạnh.

Câu 3. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau?

a. leo — chạy

b. chịu đựng - rèn luyện

c. luyên tập - rèn luyện

Câu 4. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác ở bờ suối”, trả lời cho câu hỏi nào?

a. Làm gì?

b. Là gì?

c. Như thế nào?

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác tắm nước lạnh, đế luyện chịu đựng với giá rét. trả lời cho câu hỏi nào.

a. Vì sao?

b. Đế làm gì?

c. Khi nào?

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu