Mục lục bài học

Ôn tập chương 4 (Bài tập trắc nghiệm)

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm ôn tập chương 4 (bài tập trắc nghiệm)

Chứng minh Bất đẳng thức Bunhiacopxki kèm ví dụ minh họa

Bất đẳng thức Bunhiacopxki, các dạng BĐT Bunhiacopxki trong chương trình học, chứng minh và nhận dạng sai lầm hay gặp khi áp dụng Bunhiacopxki vào các bài toán

Đáp án bài 17 trang 108 sgk đại số lớp 10

Tìm ra hệ bất phương trình vô nghiệm trong các hệ bất phương trình

Cách giải bài 15 trang 107 sgk đại số lớp 10

Tìm bất phương trình tương đương với bất phương trình cho trước

Bài 14 trang 107 sgk Đại số 10

Giải bài 14 trang 107 sách giáo khoa Toán 10 đại số : Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào đã cho

Đáp án bài 13 trang 107 sgk đại số lớp 10

Giải hệ bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đó trên trục tọa độ

Cách giải bài 12 trang 107 sgk đại số lớp 10

Chứng minh bất đẳng thức dựa vào những định lí của tam thức bậc hai

Đại Số lớp 10 đáp án bài 11 trang 107 sgk

Tìm nghiệm của bất đẳng thắng thỏa mãn những nghiệp này là số nguyên

Hướng dẫn giải bài 10 trang 107 sgk đại số lớp 10

Chứng minh bất đẳng thắng đúng với điều kiện của đầu bài

Đáp án bài 9 trang 107 sgk đại số lớp 10

Các em học dạng toán liên quan đến tam thức bậc hai và phát biểu những định lí có liên quan

Hướng dẫn giải bài 8 trang 107 sgk đại số lớp 10

Các em được làm dạng toán giải bất phương trình hai ẩn và những nguyên tắc cơ bản cần biết
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu