Mục lục bài học

Ôn tập chương 2

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm ôn tập chương 2

Cách làm bài 15 trang 51 sgk đại số lớp 10

Xác định tính đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho từ đó chọn ra phương án đúng nhất

Bài 14 trang 51 sgk Đại số 10

Giải bài 14 trang 51 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 10 : Tìm tọa độ đỉnh của parabol y = 3x^2 - 2x + 1

Hướng dẫn giải bài 13 trang 51 sgk đại số lớp 10

Các em tiếp tục làm dạng bài tìm tập xác định của hàm số đã cho

Hướng dẫn làm bài 12 trang 51 sgk đại số lớp 10

Xác định các tham số của parabol theo điều kiện cho trước của đầu bài

Đáp án câu 11 sgk đại số lớp 10 trang 51

Xác định các tham số của các hàm số khi biết hàm số đi qua những điểm cho trước

Bài 10 trang 51 sgk đại số lớp 10

Đáp án lời giải bài 10 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số - Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 9 trang 50 sgk Đại số 10

Xem hướng dẫn lời giải chi tiết và đáp án bài tập 9 trang 50 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 9

Cách làm bài 8 trang 50 sgk đại số lớp 10

Các em tiếp tục luyện tập tìm tập xác định của các hàm số

Cách giải bài 7 trang 50 sgk đại số lớp 10

Các em tiếp tục làm toán về parabol, cụ thể ở đây là tìm giao điểm với trục tung

Hướng dẫn làm bài 6 trang 50 sgk đại số lớp 10

Xác định tọa độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của parabol cho trước
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu