Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Ôn tập chương 1

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm ôn tập chương 1

Đáp án bài 17 trang 26 sgk đại số lớp 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề từ điều kiện cho trước của đầu bài

Đáp án bài 16 trang 26 sgk đại số lớp 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau khi thực hiện các phép toán giữa các tập hợp

Ôn tập chương 1 đại số lớp 10, giải bài 15 trang 25 sgk

Thực hiện các phép toán của tập hợp từ đó xác định mối quan hệ với các tập hợp đã cho

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 14 trang 25 sgk

Xác định chứ số đáng tin của một số bất kỳ và viết nó dưới dạng chuẩn

Giải toán đại số lớp 10 bài 13 trang 25 sgk

Sử dụng máy tính bỏ túi tính toán kết quả sau đó làm tròn đến số thập phân thứ 3 và ước lượng sai số tuyệt đối

Chi tiết lời giải bài 12 trang 25 sgk đại số lớp 10

Xác định các tập hợp sau thực hiện các phép toán giữa các tập hợp với nhau.

Hướng dẫn làm bài 11 trang 25 sgk đại số lớp 10

Luyện tập về mệnh đề tương đương, tìm và xác định các mệnh đề tương đương theo dữ kiện đầu bài

Bài 10 trang 25 sgk Đại số 10

Giải bài 10 trang 25 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10 - Xác định các tập hợp sau đó liệt kê các phần tử có trong tập hợp đã xác định đó

Bài 9 trang 25 sgk Đại số lớp 10

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 9 trang 25 sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần Đại số

Giải bài 8 trang 24 sgk đại số lớp 10

Từ một mệnh đề cho sẵn ta suy ra kết luận về một mệnh đề khác và xét tính đúng sai của mệnh đề sau khi được suy ra
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu