Nói với con

Nói với con
Năm sáng tác:1980
Tác giả:Y Phương
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ được sáng tác năm 1980, khi đất nước mới hòa bình thống nhất nhưng gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Từ hiện thực ấy nhà thơ sáng tác bài thơ như lời tâm sự, động viên chính mình đồng thời nhắc nhở con cái sau này. In trong tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985.
Bài viết liên quan:Xem bài soạn

Tóm tắt tác phẩm Nói với con

Tình cảm thắm thiết của cha mẹ với con cái; ca ngợi sức sống bền bỉ và truyền thống cao đẹp của quê hương; niềm mong ước con kế tục xứng đáng truyền thống ấy.

Bố cục bài thơ Nói với con

- Đoạn 1: Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng.

- Đoạn 2: Những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình (sức sống bền bỉ, mãnh liệt của quê hương) và lời dặn dò của người cha.

Đọc tài liệu sưu tầm - Văn mẫu lớp 9 tập 2