Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Năm sáng tác:1966
Tác giả:Nguyễn Thi
Hoàn cảnh sáng tác:
Những đứa con trong gia đình là một trong số những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi, được viết ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt - năm 1966, khi ông công tác ở tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Đó cũng là những tháng ngày ác liệt nhất của chiến tranh chống Mĩ. Sau tác phẩm được in trong tập “Truyện và kí” (1978).