Nhớ rừng

Nhớ rừng
Năm sáng tác:1934
Tác giả:Thế Lữ
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ Nhớ rừng được in trong tập “Mấy vần thơ”, xuất bản năm 1935. Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú, tác giả thể hiện sự “giận đời”, tâm sự u uất, căm hờn và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ.
Phân tích bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

Phân tích bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

Phân tích bài thơ Nhớ rừng - Tuyển tập và chọn lọc những bài văn mẫu 8 hay phân tích Nhớ rừng của Thế Lữ, thể hiện tâm trạng u uất của thế hệ thanh niên trí thức Tây học.