Nhớ rừng

Nhớ rừng
Năm sáng tác:1934
Tác giả:Thế Lữ
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ Nhớ rừng được in trong tập “Mấy vần thơ”, xuất bản năm 1935. Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú, tác giả thể hiện sự “giận đời”, tâm sự u uất, căm hờn và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ.